Кредит
Карт

Таныг эхлэхээс өмнө...

Картын хүсэлт илгээхэд та доорхи нөхцөлүүдийг хангасан байх шаардлагатай:

  • 18 болон түүнээс дээш настай
  • Тогтмол орлоготой

Мөн бид танаас доорхи бичиг баримтын хуулбарыг асуухыг анхаарна уу:

  • Цээж зураг
  • Дансны хуулбар
  • Нийгмийн даатгалын дэвтрийн хуулбар
  • Цалин болон орлогын тодорхойлолт

Эхлэх

1

Таны хувийн мэдээлэл

Таны картын мэдээлэл, хувийн мэдээлэл мөн орлогын мэдээлэл

8 мин

2

Бусад мэдээлэл

Таны гэр бүлийн мэдээлэл, бусад зээлийн мэдээлэл болон баталгаажуулах бичиг баримтын хуулбар

6 мин